Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D010300

Мамандығы:

Педагогика және психология

Факультеті:

Философия және саясаттану

  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Халықаралық аккредитация:ACQUIN, Германия
Бағдарлама: 6D012300 - Педагогика және психология
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Бағыт бойынша PhD доктор кәсіби әрекеттің келесідей түрлеріне даярланады:
 Білім беру саласындағы менеджер,
 ЖОО оқытушы,
 Білім беру саласындағы педагог-психолог,
 Білім берудің түрлі ұйымдарындағы ғылыми қызметкер,
 Практикалық педагог-психолог
Профильді пәндер:
• Қазіргі білім берудің теориялары мен тұжырымдамалары: отандық және шетелдік тәжірибе;
• Білім беру саясаты мен білім беру тарихының өзекті мәселелері;
• Дүниежүзіндегі жоғары білім беруді жаһандандыру;
• Басқару психологиясының өзекті мәселелері
• ҒЗЖ ұйымдастыру және психологиялық-педагогикалық зерттеулердің сараптамасы;
• Білім беру саласындағы гуманитарлық сараптау;
• Білім беру сапасын бағалаудың әлемдік жүйелері
• Педагогикалық квалиметрия және білім сапасын басқару;
• Білім беру аумағындағы тестілеу технологиялары;
• ЖОО мен мектептің білім беру бағдарламаларын жобалау;
• ЖОО-дағы оқу-әдістемелік және оқулық құжаттарын жасау технологиясы мен әдістері;
• Қазақстандағы және әлемдегі білім беруді басқару стратегиялары.
Білім берудің артықшылығы:
• Байырғы ғылыми мектептердің дәстүрлерінің сабақтастығы және жаhандану деңгейінде қазіргі ғылыми-педагогикалық зерттеуге сәйкес келуі;
• Қазақстандық жетекші ғалым-педагогтардың бірегей авторлық курстары;
• Оқытудың озық зерттеу технологиялары, оқытудың әр түрлі әдістері мен формалары;
• Университеттің ғылыми зерттеу жұмыстары негізінде әзірленген, тереңдетілген элективті курстар;
Халықаралық байланыстар: докторанттардың University of Leicester (Ұлыбритания), Корея, Канада, Түркия секілді мемлекеттердің жетекші ЖОО-да 3 айлық тағылымдамадан өтуге мүмкіндігі бар.
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа орналасуы мүмкін мекемелер: БбЖРБКИ «Өрлеу» орталығы, білім беруді басқару департаменттері, Қазақстанның Педагогика Ғылымдар Академиясы, Білім беру орталықтары, Этнопедагогикалық музей.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген