Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D061300

Мамандығы:

Геоботаника

Факультеті:

Биология және биотехнология

  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Халықаралық аккредитация: ASIIN 2016
Бағдарлама: «6D061300 - Геоботаника»
Білім деңгейі: Докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«6D061300 - Геоботаника» бағытындағы доктор келесідей кәсіби қызметтер бойынша дайындалады:
 Практикалық қорғау іс-шараларын әзірлеу мақсатында сирек, пайдалы және эндем өсімдіктер түрлерінің популяцияларын, әртүрлі шаруашылық қызметтерінің әсерлерін зерттеу
 Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғауға байланысты салаларда ботаникалық зерттеулердің (геоботаника, экология) теориялық және практикалық білімдерін тереңдету
 Сирек, пайдалы және эндем өсімдіктер түрлерімен қатысты өсімдіктер қауымдарының флорасын, құрамын және құрылымын зерттеу және оны қорғау.
Профильдік пәндер:
 Геоботаниканың өзекті мәселелері
 Аймақтық флора
 Сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген өсімдіктер түрлерін қорғау
 Карталаудың заманауи әдістері
 Биогеоценология
Қалыптастыру артықшылығы:
 Ғылыми мектептердің көне дәстүр жалғастығы;
 Бірегей авторлық курстар, білім беру саласындағы соңғы әдістер мен техникалық құралдар;
 Кәсіби мәдениетінің деңгейі жоғары мамандарды дайындау, сапалы геоботаникалық зерттеулер, сақтау және қоршаған ортаға қатысты түрлі ұйымдарда зерттеу және әкімшілік қызметті жүзеге асыру үшін, ғылым және өнеркәсіп саласындағы қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу қабілеті.
Халықаралық қатынастар: докторанттар серіктес мекемелерде Грайфсвальд университетінің Ботаника және ландшафтық экология институтында (Германия), Синь-Цзян университетінде (Қытай), М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде (Ресей) және т.б. оқуға мүмкіндік бар.
Тәжірибе өтетін және ықтимал жұмыс орындары:
 Биология және биотехнология мәселелері ғылыми-зерттеу институты ҚазҰУ,
 Экология мәселелері ғылыми-зерттеу институты ҚазҰУ,
 БҒМ ботаника и фитоинтродукция институты,
 әл-Фараби ат. ҚазҰУ, биология және биотехнология факультеті, биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы,
 «Кешенді іздеу бөлімі» ҒӨО.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген