Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D060600

Мамандығы:

Химия

Факультеті:

Химия және химиялық технология

  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Халықаралық аккредиттеу: ASIIN
Бағдарлама: 6D060600-ХИМИЯ
Оқыту деңгейі: Ph-докторантура
Емтихандар: шет тілі, химия
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл

«Химия» бағытының Ph-докторы келесі құзыреттіліктерге иеленеді
• Органикалық және бейорганикалық заттар химиясы саласында іргелі жүйелі білімге ие болу, қазіргі заманғы ғылыми пәндер күйінің, іргелі ғылыми зерттеу салаларының, сондай-ақ химиялық өнеркәсіппен байланысты профессионалды практика саласын қамтитын үрдістер, тәсілдер мен мәселелерді шығармашылықты және сынды бағалай алу;
• Химия ғылымы саласына сәйкес өзекті бағыттар бойынша жаңа білім немесе тәжірибелік қосымшаларды құрастыру мен өндіруді қамтамасыз ететін жобаларды жасау және іске асыру, сондай-ақ болжанбаған мәселелік жағдайларға тез және әрекет жасай білу;
• химия саласында халықаралық талаптарға сәйкес жоғары ғылыми деңгейде теориялық және практикалық ғылыми зерттеулерді жасап, химия ғылымының сәйкес салаларында жаңа ғылыми идеялар мен әдіснамалардың қалыптасуына айтарлықтай үлес қосу;
• Фундаменталды және қолданбалы химия саласында алынған білімдері мен біліктіліктерін критикалық талдай білуі, айтылған саладағы әлемдік еңбек нарығының талаптарына сай өзінің кәсіптік дайындығын салыстыра білу қабілеті, үздіксіз шығармашылық және кәсіптік өміріндегі өсуі;
• Химияның арнайы салаларында пайда болатын күрделі мәселелер бойынша құзіретті тұжырымдар және кәсіби ұсыныстар жасай білу, сонымен қатар толық обьективті мәлімет болмаған жағдайда химия саласындағы мамандармен қатар маман емес адамдар үшін де өз идеясы мен тұжырымдарын жеткізе білу;
Бейінді пәндер:
• Физикалық химияның теориялық және қолданбалы аспектілері
• Радиациялық экологияның өзекті мәселелері
• Аналитикалық химияның заманауи мәселелері
• Фармхимияның таңдаулы тараулары
• Білім берудіңартықшылықтары:
• Әлемдік еңбек нарығында жоғары бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ететіндей, терең жауапкершілі пен қиын және болжанбаған жағдайларда өзіндік және шығармашылық ізденісті талап ететін еңбекпен қамтамасыз ететін арнайы салаларда іргелі білім мен жүйелі дағдыларға, тұлғалық сапаға ие болу.
Халықаралық қатынастар: Докторанттарды ғылыми іссапарға келесі білім ордалары қабылдай алады:
- Мемфис университетінің Инновациялар және Наноматериалдарды жасау институттары (АҚШ);
- Ходжатеппе университеті (Анкара қ., Түркия);
- Қарашы Университетінің Химия Ғылымдары Халықаралық орталығы (Пәкістан);
- Пәкістан Ғылыми академиясы, Химия зерттеу Институты;
- Панжуани Молекулалық Медицина және Дәрілерді зерттеу орталығы (Пәкістан);
- Фармакология орталығы, Хоши университеті (Қытай);
- Физика және химия институты, Үрімші қ. (Қытай);
- Сегед университеті (Венгрия);
- Империал Колледж (Англия);
- Рединг университеті (Англия).
• Жұмыспен қамтудың ықтимал орындары: жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттар, химия, мұнай-химия, металлургия өндірістері, фармацевтикалық зауыттар, химиялық зертханалар және т.б.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген