Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D074000

Мамандығы:

Наноматериалдар және нанотехнологиялар

Факультеті:

Химия және химиялық технология

  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: 6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Оқу деңгейі: магистратура.
Емтихандар: шетел тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихандары (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Наноматериалдар және нанотехнологиялар» бағытындағы PhD докторантарды дайындық келесі мамандандырылған жұмыстар бойынша жүргізіледі:
• ғылыми-зерттеу мен жобаландыру институтарда, жоғары оқу орындарда, ауыр, жеңіл кәсіпорындарда, тау-кен қазу, металлургия, авиация және ғарыш өнеркәсіптерде, экономиканың құрылыс және машина жасау секторларында жұмыс, композиялық және функционалды жаңа материалдарды жасау;
• өндірістік, ұйымдастырушылық-басқарушылық, ғылыми-зерттеу, есептік-аналитикалық және жобаландыру-технологиялық қызмет көрсету;
• энергетикаға, химиялық өнеркәсібіне, металлургия, техникаға және медицинаға арналған наноматериалда мен нанотехнологияны жобаландыру, өңдеу мен жасау жұмыстарымен айналысатын сараптамалық, салалық және мемлекеттік ғылыми-зерттеу мекемелерде кәсіптік қызмет көрсету.
Мамандандыру пәндері:
• Наноматериалдарды алу әдістері;
• Наноқұрылымдар мен нанообъектілерді алудың заманауи технологиялар;
• Наноматериалдардың физико-химиялық қасиеттері;
• Көміртекті наноматериалдарды алудың физико-химиялық негіздері;
• Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері;
• Көміртекті наноматериалдардың қасиеттері.
Білім берудің артықшылығы:
• жоғары білікті оқытушылық-профессорлық құрам;
• оқу зертханалар заманауи технологиялық, оқу және ғылыми-зерттеу қондырғылармен жабдықталған;
• наноматериалдарды өңдеу мен жасаудың физико-химиялық, технологиялық процесстерді тереңдетілген білім беру.
Халықаралық байланыстар: магистранттар ҒЗТУ БҚМИ, "Дубна" халықаралық университетінде, Ла Рошель университетінде оқуға мүмкіндік бар.
Тәжірибелерді өту орындары мен болашақтағы жұмысқа орналастыру: тау-кен қазу кәсіпорындар, ғылыми-зерттеу мекемелер, сот сараптамалық мекемелер.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген