Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D020100

Мамандығы:

Философия

Факультеті:

Философия және саясаттану

  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Халықаралық аккредитация: ACQUIN (Германия).
Бағдарлама: 6D020100 – Философия.
Оқытудеңгейі: докторантура.
Емтихандар: Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтиханқабылдау (жазбаша).
Оқуформасы: күндізгі.
Оқумерзімі: 3жыл.
Кәсіби қызмет:
• жоғары оқу орындарындағы философиялық пәндердің оқытушысы;
• академиялықжәне ғылымизерттеу ұйымдарының ғылымиқызметкері;
• мұражайлар мен кітапханалар, бұқаралық ақпарат құралдарында, мемлекеттік билік органдарында, қоғамдық ұйымдарда және коммерциялық құрылымдарда аналитик, сарапшы;
• ғылыми-білім беру және әлеуметтік қорларда қызмет атқаратын маман.
Берілетін дәреже: (PhD) философия докторы.
Профильдікпәндер:
• Ғылыми зерттеудің философиясы мен әдістемесі
• Жаһандық проблемалар мен жаһандық зерттеулер философиясы
• Қазіргі заманғы сана философиясы
• Метаэтика
• Қазіргі заманғы өнер философиясы
• Қалалыққоғам: мәдени-философиялықталдау
• Адами капиталдыңәлеуметтік-саясиаспекті
Артықшылықтары:
• білім бағдарламасының үш деңгейінің халықаралық аккредитациядан өтуі, дипломға Еуропалық қосымша (Diploma Supplement) алу мүмкіндігі;
• Қазақстандық философиялық білім беру дәстүрлерлерінің сабақтастығы;
• көптеген пәндердің ағылшын тілінде оқытылуы;
• философиялық ойлау мәдениетін қалыптастыру, әлеуметтік талдау дағдыларында сыни ойлауға бағдарлану;
• бағдарламаның пәнаралық бағытталынуы, жеке оқу траекториясын таңдау, түлектерінің кәсіби еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі, түлектердің жұмысқа орналасуының жоғары деңгейі.
Халықаралық байланыстар: докторанттар қосымша оқытуды келесі серіктес – Ресей, Түркия, АҚШ, Корея және басқа да елдердің жоғары оқу орындарында өтуге мүмкіндігі бар
Тәжірибе өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі: жоғары білім беру орындары, мемлекеттік органдар мен бұқаралық ақпарат құралдары, ғылыми-зерттеу институттары, қоғамдық ұйымдар мен қорлар және т. б.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген