Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D020700

Мамандығы:

Аударма ісі

Факультеті:

Филология және әлем тілдері

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Доктор философии (PhD)по специальности Переводческое дело
  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Халықаралық аккредитация: AQUIN (2016)
Бағдарлама: 6D0020700 – Аударма ісі.
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандары: шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: үш жыл.
"Аударма ісі" оқыту бағыты бойынша дайындалған PhD философия докторы кәсіби қызметтің келесі түрлеріне сайланады:
• аудармашы - мәдениет және мәдениетаралық қарым-қатынас саласында;
• аудармашы-синхронист - халықаралық байланыстар саласындағы;
• аудармашы-референт - әкімшілік-басқару саласында;
• аудармашы-лингвист - бұқаралық ақпарат құралдары саласында;
• гид-референт - ақпараттық-талдау саласында;
• көркем аударма бойынша аудармашы - баспа ісі саласында;
• аударматану пәнінің оқытушысы - білім және ғылым саласында;
Бейінді пәндер:
• Аударма сынының қазіргі тенденциялары;
• Лингвистикалық, әдебиеттанушылық, аудармалық зерттеулердің әдіснамасы;
• Заманауи аударматанудың этнолингвистикадағы рөлі
• Модернизм эстетикасындағы мәтін ұғымы;
• Көркем аударманың когнитивті аспектілері;
• Аудармадағы қиындықтар типологиясы;
• Жүйелік зерттеу әдістері және аударматану;
• Аударма экспрессивтілігі.
Білім беру артықшылықтары:
• мамандандырылған аударма тақырыбына жүйелі білім алу мүмкіндігі;
• шетелдік тағылымдамалар мен кәсіптік меңгерту, шет тілін;
• заманауи аударматануды сыни бағалау бойынша мастер-класстар және авторлық курстар;
• жаңа ғылыми бағыттар бойынша өз бетімен ғылыми зерттеу жүргізу;
• қазіргі заманғы технологиялар мен әртүрлі әдіснамалық тәсілдерді шығармашылықпен қолданып оқыту;
Халықаралық байланыс: докторанттар оқуға мүмкіндіктері бар оқу орындары:
• Ыстамбұл мәдени университеті (Түркия, Ыстамбұл)
• Малайя университеті, (Малайзия, Куала-ЛумпурА
• Оңтүстік Каролина университеті (АҚШ, Оңтүстік Каролина)
• Торонто университеті (Канада, Торонто)
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми білім беру орталықтары және аударма агенттіктерінде
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген