Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D021300

Мамандығы:

Лингвистика

Факультеті:

Филология және әлем тілдері

  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Халықаралық аккредитация: білім беру сапасын қадағалайтын сертификацияланған және аккредитациялық комиссия AQA (Австрия).
Бағдарлама: «6D021300 – Лингвистика»
Оқу деңгейі: доктор PhD дәрежесі
Емтихан: шет тілі, мамандық бойынша емтихан
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Лингвистика» мамандығы бойынша доктор PhD келесі кәсіби қызметтерге дайындалады:
• Ғалым-лингвист, ЖОО оқытушысы;
• Тіл теориясы, салыстырмалы, салғастырмалы тіл білімінің зерттеушісі;
• Филология саласының (әлеуметтік лингвистика, психолингвистика, когнитивті лингвистика, сот-лингвистикалық сараптама, лингвистикадағы компьютерлік бағдарламалар т.б.) маманы
• Білім беру басқармасының басшысы;
• Филология факультетінің кафедра меңгерушісі
Профилдік пәндер:
Жалпы фонетика және фонология
Конгитивті лингвистика: зерттеу әдіснамасы мен әдістемесі
Сөйлеу коммуникациясының теориясы
Макро- және микро әлеуметтану
Жалпы грамматика және семантика
Дискурс теориясы: дискурсивті талдаудың әдістері және контент-талдау
Лингвистикалық семантика мен прагматика
Тіл типі және тілдегі тип
Психо- және нейролингвистика
Қостілділіктің әлеуметтік-лингвистикалық және психолингвистикалқы негіздері
Контрастивтік лингвистика
Кросс-мәдени коммуникация мәселелері
Лингвистикалық антропология
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Лингвистикадағы корпустық лингвистика және инновациялық технологиялар
Гендерлік лингвистика
Білім беру бағдарламасының артықшылықтары:
• Ежелгі шетел және отандық ғылыми мектептердің дәстүрлі бірізділігі
• Қазіргі лингвистиканың жаңа бағыттарын қамтитын білім беру траекториясын оқыту
• Тіл теориясын шет тілінде терең оқытудың әдіснамасы мен мәселенамасының кең спектрі
Халықаралық байланыстар: міндетті ғылыми іс-сапар (бірінші оқу жылынан кейін), Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жетекші шетел университеттерінде оқу мүмкіндігі. Әлемнің озық университеттерінде және ғылыми-зерттеу институттарында шетел профессорларының дәрістеріне қатысу, семинарлар және мастер-кластарға қатысу
Тәжірибеден өту және жұмысқа тұру орындары:
Педагогикалық тәжірибе базасы – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультеті.
Ғылыми зерттеу базасы – «Қазақ тілі: социо- және психолингвистикалық зерттеулер» оқу-зерттеу лабораториясы, British Center, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультетінің компьютерлік лингвистика орталығы, А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ҒА БҒМ ҚР
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген