Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D070500

Мамандығы:

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Факультеті:

Механика-математика

  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Білім беру бағдарламасының сипаттау құрылымы "Математикалық және компьютерлік моделдеу"
Халықаралық аккредиттеу: ASIIN.
Бағдарлама: 6D070500-Математикалық және компьютерлік модельдеу.
Білім деңгейі: Докторантура.
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихан.
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Кәсіби қызмет түрлері:
Бейінді пәндер:
Қалыптастыру артықшылығы:
Ғылыми және педагогикалық бағыт профессионалдық дайындауды қамтамасыз етеді. Түлектерге алда ғылыммен педагогикалық, әкімшілік және сараптамалық қызметтермен терең және сәтті айналасуга мүмкіндік береді.
Докторантура ғылым мен практиканың басым бағыттары бойынша алдыңғы қатарлы мамандардың басшылығымен университеттің ғылыми-зерттеу жобаларына қатысып, белсенді ғылыми-зерттеу жұмыстарын қамтиды.
Білім және ғылым саласында, шетелдік ұ»ымдармен тығыз ынтымақтастық бар.
Екі ғылыми кеңесшілері (отандық және шетелдік) докторантураға қатыса алады, іргелі таңдаған мамандықтары бойынша білім, сондай-ақ олардың ғылыми-зерттеу саласындағы соңғы әзірлемелерді қолдана білу.
 PhD доктырына дайындау бағдарламасы шеңберінде, беделді халықаралық ғылыми конференциялар мен симпозиумдарға, халықаралық ғылыми журналдарда, ғылыми мақалаларды жариялауға қатысты қаржы бөлінген. Ғылыми-зерттеу докторлық Қазынашылық нәтижелері «PhysicalReview», «GravitationandCosmology», «JournalofPhys. A: Mathematical and Theoretical», «Nanotechnology», «International Journal of Psychology», «International Journal of Agricultural Research» және т.б. беделді халықаралық ғылыми журналдарда жарияланған.
Халықаралық қатынастар:
Докторанттар серіктес жоғары оқу орындарындарында тағылымдаманы өтуге мүмкіндігі бар:
• Аахен Университеті (RWTH), Германия–Chair of Fluid Mechanics Institute of Aerodynamics
• Жоғары өнімді есептеу ғылыми орталығы (HRLS, Штутгарт, Германия)
• Делавэр Университеті (DelawareUniversity), США
• Йонсей Униврситеті (Yonsei University), Корея
• Киль Университеті (Keele University), Великобритания
• Савойи Университеті (University of Savoy Mont Blanc), Франция
• Сібір бөлімшесінің РАН есептеуіш математика және математикалық геофизика институты (ИВМиМГ СО РАН), Новосибирск
• Сібір бөлімшесі Ресей ғылыми академиясы, Новосибирск
• Мәскеу Физика-Техникалық институты
• Schlumberger Logelco Inc., США

тағылымдамалар мен ықтимал жұмыспен қамту орындары:
Ішкі мекемелер: АОО «Назарбаев университет», Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Х. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Алматыдағы «Назарбаев Зияткерлік мектеп» Филиалдары. Банктер: «Қазақстан Халық Банкі», «Kaspi», «Казкомерцбанк», РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология», КазНИПИ (Казмунайгаз), АО Жилстройсбербанк, Шәкен Айманов атындағы АО «Қазақфильм», Математика және математикалық модельдеу институты, ақпараттық және компьютерлік технологиялар институты, инфекцияға қарсы препараттар зерттеу орталығы, АО Самрук-Энерго, АО «НАК «Казатомпром» және т.б.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген