Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D060700

Мамандығы:

Биология

Факультеті:

Биология және биотехнология

  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Халықаралық аккредитация: ASIIN (2016)
Бағдарлама: 6D060700 – Биология
Білім беру деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Биология» бағыты бойынша докторант келесі кәсіби қызметтерге дайындалады:
• Ғылыми-зерттеу институттары мен биология, медицина, экология, биотехнология бағдарындағы ЖОО-да ғылыми және оқытушылық қызмет;
• Биология, экология және медициналық бағыттағы орталықтарда, зертханаларда және басқада бөлімшелерде басшылық қызметтер.
Профильдік пәндер:
• Клеткалық биологияның заманауи әдістері
• Биоэнергетика
• Молекулалық генетиканың өзекті мәселелері
• Реттеуші процестер биофизикасы
• Қазақстан өсімдіктері және оларды қорғау
• Даму биологиясының заманауи әдістері
• Функциональды жүйелердің жалпы теориялық принциптері
• Клеткалардың қартаюы және антиэйджинг
• Гендер және геномдар эволюциясының қазіргі аспектілері

Білім беру артықшылықтары:
 Бірегей авторлық курстар және білім берудің заманауи әдістері;
 Құралдық жабдықтау мен зерттеудің инновациялық әдістерін қолдану;
 Заманауи биологияның басты бағыттарын терең зерттеу;
 Ғылыми-зерттеу жұмыстарын шетелдік ЖОО және ғылыми орталықтарда жүргізу.
Халықаралық қатынастар:
- Пьер және Мари Кюри Университеті (Париж қ., Франция),
- Вавилов атындағы жалып генетика институты РҒА (Ресей),
- Томск мемлекеттік университеті (Ресей),
- Техас Университетінің Медициналық бөлімі (Галвестон қ., АҚШ),
- Сен-Бернар атындағы Университет (Лион қ., Франция),
- Техникалық университет (Дармштадт қ., Германия),
- Бен-Гурион Университеті (Израиль),
- Roma III Университеті (Рим қ., Италия),
- Мак-Гилл Университеті (Монреаль қ., Канада) және т.б.
Практикадан өту және жұмысқа орналасу мүмкін жерлер:
- М.А.Айтхожин атындағы молекулярлы биология және биохимия ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Микробиология және вирусология ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Адам және жануарлар физиологиясы ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Алматы және Қазсқтанның ЖОО,
- Ұлттық табиғи қорықтар, мамандандырылған лабораториялар.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген