Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D060500

Мамандығы:

Ядролық физика

Факультеті:

Физика-техникалық

  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Халықаралық аккредитация: ASIIN
Ұлттық аккредитация: АРТА, БСҚТҚА, 2017
Бағдарлама: 6D060500 – Ядролық физика
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: ағылшын тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
• Ғылыми-зерттеулік және педагогикалық;
• Жобалық және эксперттік;
• Өндірісті-технологиялық;
• Ұйымдастырушылық-басқарушылық;
Бейіндік пәндер:
• Элементар бөлшектер және атомдық ядро физикасы
• Атомдық ядро құрылымының заманауи үлгілері
• Элементар бөлшектер әсерлесуінің және ядролық реакциялардың негізгі механизмдері
• Жоғары энергияның заманауи физикасы
• Элементар бөлшектердің және ядролық реакциялар өнімдерін сәйкестендіру және тіркеу әдістері
• Энергетикалық процестер физикасы
• АЭС жұмысы және пайдаланудан шығару кезіндегі радиоактивті қалдықтармен айналысу мәселесі
• Адам және қоршаған ортаның радиациялық қауіпсіздігі
Білім артықшылығы:
• Бірегей авторлық курстар, білім берудегі жаңаша әдістер және техникалық құралдар;
• Докторанттарды оқытудың дербес траекториялары
• Мамандықты тереңдетіп оқыту және бір мезгілде ҒЗИ ҚазҰУ-де практикадан өту;
• Зерттеу аппаратураларының жоғары деңгейде жабдықталу, сондай-ақ докторанттар практикадан өтетін алдыңғы ҒЗИ және елдегі кампаниялармен келісімшарттың болуы.
Халықаралық байланыстар: докторанттар Дубна, Катания, Осака ЖОО-серіктестерінде оқу мүмкіндігіне ие.
Практикадан өту және жұмысқа орналасу орындары: Ғылыми-зерттеу институттары; ЖОО-ы; медициналық мекемелер; энергетика Министрлігі; радиоэкологиялық мәселелермен, дозиметриялық және спектроскопиялық аппаратуралармен және т.б. айналысатын кампаниялар.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген