Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D070400

Мамандығы:

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Факультеті:

Ақпараттық технологиялар

  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Білім беру бағдарламасының мақсаты:
шығармашылық ғылыми және педагогикалық қызметке; жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі жүйелер және тереңдетілген ғылыми және педагогикалық дайындықты меңгерген ғылыми-зерттеу секторы үшін кадрларды дайындау дағдысын қалыптастыру.
Білім беру бағдарламасының мәселелері
ғылымның таңдалынған бағытындағы тререңдетілген теориялық және практикалық дайындық;
-барлық белсенді өмір сүру қызметінде өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту, білімді өз бетінше шығармашылық меңгеруде қажеттіліктер мен дағдылар қабілеттіліктерін дайындау;
-жоғары деңгейлі кәсіби мәдениетті, соның ішінде заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді құруға және шешуге қабілетті, жоо-да сабақ беруге, зерттеу және басқару қызметтерін сәтті жүзеге асыруға қабілетті азаматтық тұрғыдан кәсіби мәдениетті мамандарды дайындау;
-ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу дағдыларын меңгеру;
Доктор:
Білу керек:
Техникалық ортаның дамуы, ғылыми жетістіктер, халықаралық ғылыми форумдардың деңгейі туралы білу керек;
Зерттеудің заманауи әдістері мен есептеу техникасы мен программалық қамтамасыз ету саласындасоңғы жетістіктерді білуі керек;
Игеру:
Ғылыми зерттеулер мәселелерін қоюды, оларды жүзеге асыру бағдарламаларын және осы бағдарламаларға жетекшілік ету керек;
Мүмкіндігі:
есептеу техникасы мен программалық қамтамасыз ету саласында зерттеудің заманауи әдістерін қолдану керек;
Білікті болу:
есептеу техникасы мен программалық қамтамасыз ету және аралас салаларда болу керек.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген