Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D021400

Мамандығы:

Әдебиеттану

Факультеті:

Филология және әлем тілдері

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Әдебиеттану мамандығы бойынша философия докторы (PhD)
  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Халықаралық аккредитация – бар
Бағдарлама: 6D021400 – Әдебиеттану
Оқу деңгейі: PhD докторантура
Емтихандар: шет тілі язык (тест), мамандығы бойынша бастапқы қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу нысаны: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
PhD докторант «Әдебиеттану» дайындық бағыты бойынша мынадай кәсіптік қызмет түрлеріне дайындалады:
– оқу-педагогикалық,
– мәдени-ұйымдастыру,
– ұйымдастыру-басқару,
– әкімшілік-басқару,
– жобалық-инновациялық,
– редакциялық-баспа.

Филология, әдебиеттану, фольклористика, білім менеджменті саласындағы маман-зерттеуші; жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім жүйесіндегі гуманитарлық бейінді оқу мекемелерінің оқытушысы; ғылыми-зерттеу секторындағы (жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу бөлімшелері, ғылыми-зерттеу институттары мен академиялар) оқытушы-зерттеуші; референт, консультант, ұйымдастырушы-басқарушы, редактор, әлеуметтік қызметкер (Үкіметтің және басқару органдарының департаменттері, бөлімдері және тілдер мен мәдениетті дамыту жөніндегі орталықтар, мемлекеттік және жеке кәсіпорындар, мекемелер, әдеби-көркем музейлер мен қорар, редакциялар мен баспа мекемелері); шығармашылық қызмет (ақын, жазушы); аудармашы.
Салалық (бейінді) пәндер:
● Халықаралық әдеби байланыстар мен қатынастар
● Шетелдік және отандық әдебиеттанудағы жаңа бағыттар
● Әдебиеттанушылық зерттеулердегі салыстырмалы-типологиялық әдіснама
● Классикалық ғылыми және әдеби мұра рецепциясы мәселесі
● Ұлттық әдебиет концептері
● Әдебиетті оқыту әдістемесі мен әдіснамасы
Білімнің артықшылықтары:
● Әдебиеттану саласындағы зерттеулер проблематикасы мен әдіснамасының
заманауи спекторы;
● Әлемдік әдебиеттанушылық мектептер мен қоғамдастықтар дәстүрлерінің
сабақтастығы.

Халықаралық өзара байланыстар: докторанттардың Ресейдің, Испанияның, Венгрияның әріптес-жоғары оқу орындарында тағлымдамадан және оқу бағдарламаарынан өту мүмкіндіктері бар.
Тәжірибеден өту орны мен еңбекпен қамтылу мүмкіндігі: ғылыми-зерттеу алаңшалары, жоғары оқу орындары, БАҚ, редакциялар, музейлер, архивтер, басқару және мәдени органдар.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген