Докторантура PhD

Мамандық шифры:

6D074000

Мамандығы:

Наноматериалдар және нанотехнологиялар

Факультеті:

Физика-техникалық

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (Ph.D)
  • Сипаттамасы
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Халықаралық аккредитация: ASIIN,2015.
Ұлттық аккредиттеу: АРТА, 2017. БСҚА, 2017.
Оқу дәрежесі: PhD докторантура
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
6D074000 - нанотехнология және наноматериалдар мамандығының магистранттары келесідей кәсіби қызмет түрлерін орындайды:
- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастыру-басқармалық;
- есептік-жобалық;
- құрастыру-жобалау;
- эксперименттік-зертеу.
Кәсіби қызмет функцияларына жатады: өндірісті ұйымдастыру және басқару, технологиялық процестерді орындауды басқару, материалдардың сапасын басқару, өндіріс орындардың экологиялық және экономикалық көрсеткешін талдау. Технологиялық процестерді алу және материалдарды өңдеуді жетілдіру.
Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:
- химиялық және фазалық құрамды, құрылымын және материалдардың қасиеттерін зерттеу;
- жаңа материалдарды алу, олардың термиялық және химия-термиялық өңделуін технологиялық жобалау, қысыммен өңдеу және оларды өндіріске енгізу;
- құрылғыларды және технологиялық құрылғылардың жұмысын және қондырғыларды зерттеу;
- материалдарды алудың және өңдеудің жаңа негізгі технологиялық процестерін жасау, өндіріске енгізу.
Кәсіби қызметтің бағыттары:
- ұйымдастыру-басқармалық жұмыс;
- өндірістік-технологиялық жұмыс;
- эксперименттік-зерттеу жұмыс;
- есептік-жобалық жұмыс.
Оқудың артықшылықтары:
• наноматериалдарды алу және зерттеу әдістерін зерттеу;
• раман спектроскопиясының жұмыс жасалуын зерттеу;
• баламалы энергетика саласын зерттеу және үйрену;
• наноматериалдардың бөлшектер мен құрылғылпрдың қасиеттеріне әсерән зерттеу.
Халықаралық байланыстар:
PhD докторанттардың Қатты дене және оптика институты, Вигнер атындағы зерттеу орталығы (Венгрия), Аризона Университеті (АҚШ), Турин атындағы Политехникалық Университеті (Италия), Бордо Университеті (Франция) секілді серіктес ЖОО-да білім алуға мүмкіндіктері бар.
Практика өту орны және мүмкін болатын жұмыс орындары: Қазақстандық және шет елдік ЖОО-да, отандық және шет елдік зерттеу орталықтарында, зертханалар мен институттар.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген