Институттар бойынша ПОҚ-ның сапалық құрамы

Институттар бойынша ПОҚ-ның сапалық құрамы

ҚР БҒМ ҒК Институттары

ҚР ҰҒА академиктері

ҚР ҰҒА корреспондент мүшелері

Ғылым докторлары, профессорлар

Ғылым докторлары, доценттер

Ғылым докторлары

Ғылым кандидаттары, доценттер

Ғылым кандидаттары

PhD докторлары

Барлығы

Археология Институты

1

1

1

-

2

-

5

-

10

Шығыстану Институты

1

1

 

4

1

1

7

1

16

Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты

-

1

17

-

1

2

8

2

31

Тарих және этнология институты

-

1

1

7

-

3

3

-

15

Әдебиет және өнер институты

2

1

3

1

2

2

10

-

21

Математика және математикалық модельдеу институты

2

3

10

1

0

2

3

-

21

Механика және машинатану институты

-

-

9

-

-

-

1

-

10

Философия, саясаттану және дінтану институты

1

2

6

2

-

1

-

2

14

Экономика институты

1

-

2

4

1

3

3

-

14

Тіл білімі институты

-

1

5

4

2

-

5

-

17

Барлығы:

8

11

54

23

9

14

45

5

169