2017-2018 оқу жылының білім алушылардың құрамы

Білім алушылардың құрамы 

2017-2018 оқу жылының білім алушылардың жалпы құрамы

236 адам

1-оқу жылында

102 адам

Магистратура: 12 мамандық бойынша – 66 адам

Докторантура: 14 мамандық бойынша – 36 адам

2-оқу жылында  

134 адам

Магистратура: 13 мамандық бойынша – 86 адам

Докторантура: 18 мамандық бойынша – 48 адам