Академиялық күнтізбе

МАГИСТРАТУРА 

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒЫТ

Күзгі семестр

1, 2 курс

 

Оқу үрдісі

Апталары

 

Күндері

 

1

Бағдар беру аптасы  

1

25.08.2017–31.08.2017

2

Теориялық оқыту, ҒЗЖ  орындау

15

04.09.2017–15.12.2017

3

Педагогикалық тәжірибе *

15

04.09.2017–15.12.2017

4

Зерттеу тәжірибесі*                                                      

4

06.11.2017- 02.12.2017

5

Аралық бакылау 1 (теориялық оқытумен қатар)

1

16.10.2017–21.10.2017

6

Midterm  емтиханы (теориялық оқытумен қатар)

1

23.10.2017–28.10.2017

7

Аралық бакылау 2 (теориялық оқытумен қатар)

1

11.12.2017–15.12.2017

8

Емтихан  сессиясы, ҒЗЖ атестаттау                                    

2

18.12.2017–30.12.2017

 

Демалыс   

2

31.12.2017–13.01.2018

Көктемгі семестр

 1 курс

1

Теориялық оқыту, ҒЗЖ орындау                                    

16

15.01.2018–05.05.2018

2

Педагогикалық тәжірибе *

16

15.01.2018–05.05.2018

3

Аралық бақылау 1 (теориялық оқытумен қатар)

1

26.02.2018–03.03.2018

4

Midterm  емтиханы (теориялық оқытумен қатар)

1

05.03.2018–10.03.2018

5

Аралық бақылау 2 (теориялық оқытумен қатар)

1

30.04.2018–05.05.2018

6

Емтихан  сессиясы, ҒЗЖ атестаттау                                    

3

07.05.2018–26.05.2018

7

Зерттеу тәжірибесі                                                     

4

28.05.2018–23.06.2018

8

Жазғы семестр

6

11.06.2018–21.07.2018

9

Демалыс    

10

25.06.2018–31.08.2018

2 курс

1

Зерттеу тәжірибесі                                                    

8

15.01.2018–10.03.2018

2

ҒЗЖ орындау    

12

15.01.2018–07.04.2018

3

ҒЗЖ атестаттау

1

09.04.2018–14.04.2018

4

ҚА: Кешенді емтихан                                                         

2

30.04.2018–12.05.2018

5

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу

2

4

16.04.2018–28.04.2018

14.05.2018–09.06.2018

6

ҚА: Диссертацияны қорғау

2

11.06.2018–23.06.2018

 БЕЙІНДІК БАҒЫТқу мерзімі  1 жыл)

Күзгі семестр

1 курс

1

Бағдар беру аптасы  

1

25.08.2017–31.08.2017

2

Теориялық оқыту, ЭЗЖ  орындау

15

04.09.2017–15.12.2017

3

Аралық бакылау 1(теориялық оқытумен қатар)

1

16.10.2017–21.10.2017

4

Midterm  емтиханы (теориялық оқытумен қатар)

1

23.10.2017–28.10.2017

5

Аралық бакылау 2 (теориялық оқытумен қатар)                                                             

1

11.12.2017–15.12.2017

6

Емтихан  сессиясы, ЭЗЖ атестаттау                                    

2

18.12.2017–30.12.2017

7

Демалыс   

2

31.12.2017–13.01.2018

Көктемгі семестр

1 курс

1

Өндірістік тәжірибе

5

15.01.2018–17.02.2018

2

ЭЗЖ 2-3 орындау

7

19.02.2018–07.04.2018

3

ҚА: Кешенді емтихан                                                           

2

23.04.2018–05.05.2018

4

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу

2

4

09.04.2018–21.04.2018,

07.05.2018–02.06.2018

5

ҚА: Диссертацияны қорғау

2

04.06.2018–16.06.2018

 БЕЙІНДІК БАҒЫТ (оқу мерзімі  1,5 жыл)

Күзгі семестр

1 курс

1

Бағдар беру аптасы  

1

25.08.2017–31.08.2017

2

Теориялық оқыту, ЭЗЖ  орындау

15

04.09.2017–15.12.2017

3

Аралық бакылау 1(теориялық оқытумен қатар)

1

16.10.2017–21.10.2017

4

Midterm  емтиханы (теориялық оқытумен қатар)

1

23.10.2017–28.10.2017

5

Аралық бакылау 2 (теориялық оқытумен қатар)                                                         

1

11.12.2017–15.12.2017

6

Емтихан  сессиясы, ЭЗЖ атестаттау

2

18.12.2017–30.12.2017

7

Демалыс   

2

31.12.2017–13.01.2018

2 курс

1

Өндірістік тәжірибе

10

04.09.2017–11.11.2017

2

Эксперименттік зерттеу жұмысы

14

04.09.2017–09.12.2017

3

ЭЗЖ атестаттау

1

11.12.2017–15.12.2017

4

ҚА: Кешенді емтихан                                                         

2

04.01.2018–18.01.2018

5

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу

2

2

 18.12.2017–30.12.2017,

22.01.2018–17.02.2018

6

ҚА: Диссертацияны қорғау

2

19.02.2018–03.03.2018

Көктемгі семестр

 1 курс

1

Теориялық оқыту, ЭЗЖ орындау                                    

15

15.01.2018–05.05.2018

2

Аралық бақылау 1(теориялық оқытумен қатар)

1

26.02.2018–03.03.2018

3

Midterm  емтиханы (теориялық оқытумен қатар)

1

05.03.2018–10.03.2018

4

Аралық бақылау 2 (теориялық оқытумен қатар)

1

30.04.2018–05.05.2018

5

Емтихан  сессиясы, ЭЗЖ атестаттау

3

07.05.2018–26.05.2018

6

Демалыс    

14

28.05.2018–31.08.2018

7

Жазғы семестр

6

11.06.2018–21.07.2018

*мамандықтардың оқу жоспарларына сәйкес

Мерекелік күндер: 1, 16-17 Желтоқсан, 1-2 Қаңтар, 8. 21-23 Наурыз, 1, 7, 9 Мамыр, 30 Тамыз